Miljø

2023/drainage.jpg

I fælleskab med Stensballegaard Gods har vi stor fokus på den grønne omstilling, biodiversitet og bæredygtighed. Det gør sig f.eks. gældende i bygningerne, der opvarmes med grøn energi, arbejdet i skoven og på golfbanen, med fokus på bæredygtighed og biodiversitet samt et kommende solcelleanlæg, der skal etableres på hele godset til at dække Stensballegaards eget forbrug af strøm.

Et andet vigtigt fokusområder for vores golfklub er vand, der er en vigtig ressource til professionel græspleje. Golfbanen på Stensballegaard vandes med opsamlet regnvand. Golfbanen afvandes ned i det som kaldes Catch Basin Drainage, som dræner regnvandet fra overfladen. Disse opsamlingspunkter og mange kilometer rørføring opsamler regnvandet i 3 store søer ved golfklubben, som efterfølgende genbruges og udnyttes cirkulært til at vande både greens og teestederne.

Læs mere om vores indsats for bæredygtighed og biodiversitet her.

Følg os på Instagram