Bestyrelsen for Senior section

Formand: Frans Borgsmidt
frans.borgsmidt@outlook.com
Tlf: 4057 0167

Kasserer: Vibeke Fyenbo 
vibeke@fyenbo.dk
Tlf: 6014 8374 

Medlem: Henning Mortensen
hennina@stofanet.dk
Tlf: 6169 0815

Medlem: Karl Skovsbøl 
ekskovsbol@gmail.com 
Tlf: 2013 1022 

Medlem: Merete Holm Mogensen 
merete@grundet.dk
Tlf: 4017 3603

Suppleant: Kjeld Wolff Madsen 
kjeld@wolffmadsen.dk 
Tlf: 2250 4161 

Revisor : Finn Engelbrekt 
Revisorsuppleant: Britta Jensen

Generalforsamling 

Læs referat her: Referat Generalforsamling Senior Section 22. januar 2020

Læs referat her: Referat Generalforsamling Senior Section 24. januar 2018

Tilbage til Senior section

Følg os på Instagram