Vedtægter for Mens section

§ 1 Formålsparagraf:
Formålet er at dygtiggøre og udvikle såvel gamle som nye golfspiller, og at kombinere golfspillet med kammeratligt samvær.

§ 2 Medlemskab:
Alle mandlige medlemmer over 21 år af Stenballegaard Golfklub, med et hcp. På max. 42.0 kan optages i Mens Section,

§ 3 Generalforsamling :
Bestyrelsen bestemmer datoen for afholdelse af den årlige generalforsamling, indkaldelse skal ske elektronisk til samtlige medlemmer, minimum 14 dage før afholdelse

På den årlige generalforsamling vælges nye bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
På ulige år vælges 2 medlemmer, på lige år vælges øvrige 3 medlemmer. Genvalg kan accepteres.

§ 4 Captain:
Bestyrelsen vælger Captain og Kasserer

§ 5 Kontingent & Regnskab:
Bestyrelsen fastsætter årskontingentet. Det er bestyrelsens pligt , at sørge for, at det enkelte års kontingent bliver brugt til præmier og matcher samt at eventuelt overskud bruges til Mens Sections bedste.
Der må ikke stiftes gæld i Mens Section

§ 6 Kompetenceområde: 
Bortset fra §2, 4 er bestyrelsen enerådende i alle øvrige anliggender. Beslutninger for Mens Section træffes af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 7 Bankkonto:
Kassereren & Captain har, som de eneste fuldmagt til sectionens bankkonto. Kassereren står for de daglige transaktioner.

Den kontante kassebeholdning må ikke være større end kr. 1.000,00., og skal holdes adskilt fra egne midler. 

Tilbage til Mens section

Følg os på Instagram