Vedtægter for Ladies section

§ 1. Formålsparagraf : 
Ladies Section er en klub i Stensballegaard golfklub, hvor visionen er hyggelig og spændende golf og ikke mindst socialt samvær.

§2. Medlemskab:

Som medlem optages piger der er fyldt 21 år, har handicap max 48 på Stensballegaard golfklubs 18 hullers bane, og som er medlem af Stensballegaard golfklub.

§3. Matchtidspunkt:
Der spilles 9 og 18 hullers match tirsdag.
Tilmelding via Golfbox, hvor også hold sammensættes samt tee off time gives.

§4. Fællesspisning og præmier:
Efter matchen er der fællesspisning og præmieuddeling. Man skal være tilstede under spisningen for at få præmie.

§5. Generalforsamling :
Den årlige generalforsamling afholdes i forbindelse med sæsonens sidste match. Generalforsamlingen varsles 3 uger før.
Indkomne forslag skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

§6. Bestyrelsen :
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen – 2 personer i lige år og 3 personer i ulige år.
Der vælges en revisor for et år ad gangen.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv, med formand, næstformand, matchleder, kasserer og sekretær

§ 7. Kontigent og bankkonto : 
Bestyrelsen fastsætter årskontingent, der opkræves hvert år ved sæsonens start.
Bestyrelsen er forpligtet til at sørge for at kontingentet bruges til gavn for Ladies Section som præmier og til matcher.

Formand og kasserer har som de eneste fuldmagter til bankkontoen. Kassereren står for de daglige transaktioner.
Der må ikke stiftes gæld i Ladies Section. 

Tilbage til Ladies section

Følg os på Instagram