Ladies section

Ladies section spiller hver tirsdag eftermiddag. Mulighed for enten 9 eller 18 huller.

Kontingent for hele sæson 2024 koster kr. 450. Det er muligt at betale for henholdsvis 
forårssæson/efterårssæson, hvor betalingen udgør kr. 250 pr. sæson. 

Indbetaling sker til vores konto: Reg.nr. 6193 Konto 0021114227

Husk at påføre NAVN og MEDLEMSNUMMER.

Regelsæt for Ladies Section

Tilmelding via Golfbox senest søndag kl. 20.00.

Startlister offentliggøres senest mandag. Bemærk, at tee-tiden er tee-off for første hul, således skal vi være ved tee-stedet senest 10 minutter inden det angivne tidspunkt.

Vi spiller 1 række på 18 huller og 1 række på 9 huller med 2 præmier i hver række.

Vores vision er hyggelig og spændende golf og ikke mindst socialt samvær. Vi har fælles 
spisning og derefter præmieoverrækkelse kl. 20.00. Det er frivilligt at deltage i spisningen. Der tages billede af vinderne til præmieoverrækkelsen. 

Når der er mere end 21 tilmeldte i en række, udløses en 3. præmie og hvis færre end 8
tilmeldte udløses kun en 1. præmie.

Matchplanen kan ses på hjemmesiden og på opslagstavlen. Den ligger ligeledes på vores lukkede Facebook gruppe, og mailes rundt til alle medlemmer i LS.

Ved afbud i sidste øjeblik kontaktes dagens matchleder (er tilgængeligt på Golfbox) og 
dine medspillere. Når vi møder op, vil der i klubhuset ligge en startliste, med info om hold og hvilken bane, vi skal spille.

Scorekort ligger ved skranken – og der skal også føres digitale scorekort. Det afgøres i 
bolden, hvem, der har hvilken opgave.

VINDER DU?

Vær opmærksom på, at vi forsøger at tilbyde forskellige spilforme – således er det ikke 
altid højeste antal point, der henter præmien. Vi indberetter individuelle resultater, så der sker handicapregulering og Order Of Merit.

Har to spillere samme resultat, da vinder laveste hcp. Ved ens handicap vinder bedste 
score på sidst spillede hul.

Tidligere skrev vi, at mobilen skulle være slukket. Den digitale udvikling gør, at vi bruger 
mobilen – dog ikke til at tage opkald.

Følg os på Instagram