Ladies section

Ladies section spiller hver tirsdag eftermiddag. Mulighed for enten 9 eller 18 huller.


Som medlem i Ladies Section, betaler du 450,- kr i kontingent for én sæson. 

Ved indmeldelse efter 1/8 er kontingentet 225,- kr.

Indbetaling til konto i Sydbank : reg. : 7160  konto : 1277487.

Husk at påføre NAVN og GOLFMEDLEMSNUMMER på indbetalingskortet.

Regelsæt for Ladies Section

Tilmelding via Golfbox senest søndag kl. 12.00.

Startlister offentliggøres senest mandag kl. 16.00.

Der spilles i 1 række på 18 huller og 1 række på 9 huller. Der inddeles efter handicap pr. match af turneringslederen.

Præmier:

9 Huller : 1.P–2.P

18 Huller : 1.P – 2.P

Vi skal huske, at det sociale samvær er det vigtigste og at det primært er æren, der spilles om.

Matchdage ses i programmet på hjemmesiden og på opslagstavlen. 

Ved afbud i sidste øjeblik kontaktes dine medspillere.Når vi møder op, vil der i klubhuset ligge en startliste, med info om hold og hvilken bane man skal starte på. 

Scorekortene er udskrevet og ligger klar.

Tee off – tiden er på det respektive hul, der fremgår af startliste – senest 10 minutter før dette tidspunkt.

Præmier for de enkelte tirsdage uddeles efter fælles spisning. Vinderne fotograferes hver gang efter præmieoverrækkelsen.

VINDER 

Vindere af matcherne vil ved pointlighed være den med lavest hcp.

Ved ens handicap vinder den lavest score på hul 18, hvis igen ens - hul 17 o.s.v.

Mobil bør være slukket under matchen. 

Følg os på Instagram