Generelle Turneringsbetingelser

 1. Information om klubturneringer og turneringspropositioner fremgår af klubbens hjemmeside og Golfbox. Tilmelding til turneringer åbnes senest 14 dage før turneringsdatoen.
 2. Tilmelding sker via GolfBox og skal ske senest onsdag senest kl. 16:00 før turneringsdagen.
 3. Handicapbegrænsningen for tilmelding skal fremgå af turneringsprogrammet og info på Golfbox, men kan max. være HCP 48. Kun spillere med EGA handicap kan deltage.
 4. Flexmedlemmer kan deltage i klubturneringer mod betaling af den greenfee for den pågældende turnering, der er oplyst.
 5. Flexmedlemmer kan ikke deltage i klubmesterskaberne.
 6. Tilmelding til en turnering er bindende, når tilmeldingsfristen udløber via GolfBox.
  Indtil da kan tilmeldingen ændres/slettes. At tilmelding er bindende betyder, at turneringsfee skal betales, uanset om den tilmeldte spiller deltager i turneringen eller ej og uanset årsagen til den manglende deltagelse. Spillere, der er i restance med kontingent eller turneringsfee, har ikke adgang til klubbens turneringer, før restancen er betalt.
 7. Startlisten fremgår af Golfbox senest kl. 18:00 dagen før turneringens afholdelse.
  Starttider sendes til deltagerne på e-mail via Golfbox.
 8. Turneringsledelsen afgør, om efter-anmeldte kan indplaceres på startlisten i tilfælde af afbud eller god plads. I turneringer med løbende start og i Hold- eller Par-turneringer vil dette normalt ikke være muligt.
 9. Turneringsfee, betaling for spisning og eventuel greenfee betales direkte ved tilmelding til Turneringen via Golfbox. Greenfee-billetter eller Golfhæftet o.lign. kan ikke anvendes som betaling for greenfee ved Klubturneringer.
 10. Scorekort udleveres fra 1 time før første start.
 11. Scorekort skal være afhentet senest 15 minutter før den på startlisten angivne starttid. På scorekortet er anført oplysninger for de deltagere du går i bold med.
 12. Spiller-scoreindtastning.
  Vi har indført spiller-scoreindtastning via Golfbox ved alle Klubturneringer i Stensballegaard Golfklub. Kendskab til spiller-scoreindtastning forudsættes derfor.
  I praksis vælges en i bolden til at indtaste scores og en eller flere i bolden til at føre det fysiske scorekort. Det anbefales af afstemme det indtastede med det skrevne undervejs. Når runden afsluttes, afstemmes det indtastede med det skrevne og alle i bolden underskriver blot et fysisk scorekort, der afleveres til Turneringslederen.
 13. Herrer spiller normalt fra tee III og damer spiller fra tee IV, hvis ikke andet er angivet i beskrivelsen for den enkelte turnering.
 14. Ved turneringer med gunstart kan der højest deltage 108 spillere.
  I nogle tilfælde – specielle spiltyper eller pandemier – kan deltagerantallet være begrænset. 

  Generelle Turneringsbetingelser
 15. Der må i forbindelse med turneringer ikke anvendes buggy. Det er dog tilladt at anvende buggy, eller lignende køretøj, hvis man er i besiddelse af en generel køretilladelse.
 16. Der må i forbindelse med turneringer ikke anvendes caddier – eneste undtagelse fra denne regel er klubmesterskaberne.
 17. Turneringslederen er bemyndiget til at træffe afgørelser i turneringsudvalgets navn.
  Turneringslederen fungerer som turneringens dommer og træffer afgørelser i regelspørgsmål, der måtte optræde under turneringen. Det påhviler turneringslederen af afblæse en turnering, når der skønnes en risiko som følge af tordenvejr - turneringen afblæses med horn.
 18. I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne, med mindre andet fremgår af de opslåede turneringsbetingelser, således:
  Slagspil/Stableford: Laveste HCP. Hvis lige, da matematisk.
  Hulspil: Sudden death play off.
 19. Hvis der er præmier for længste drive og nærmest hullet, skal præmierne uddeles til længste drive på fairway og nærmeste slag på green.
 20. Præmieoverrækkelse: Turneringslederen er ansvarlig for præmieoverrækkelsen, der finder sted umiddelbart efter turneringen. Personlig tilstedeværelse ved præmieoverrækkelsen er en forudsætning. I modsat fald bibeholdes placeringen, men præmien fortabes og præmierækken forskydes tilsvarende.

Stensballegaard Golfklub 1. maj 20212

Bent Kyndesgaard
Formand for Turneringsudvalget

Følg os på Instagram