Baner

Info fra Greenkeeperen

INFO FRA BANEUDVALGET 13.12.2017.
 
Banestatus.
 
Fra og med 1. november 2017 er der åben for spil på Vinterbanen Guldbjerg 2017/18 (9 huller). Der spilles fra normale teesteder og til sommmergreens.
 

Rimfrost = banen er lukket midlertidigt

Overfladefrost = vurderes

Barfrost = banen er åben

Sne og is = banen er lukket

 
Elbæk og Brakør sløjferne er lukket i vinterperioden.
 
Der er lukket for kørsel med buggies.
Ret nedslagsmærker op, læg turf på plads og riv i bunkers.

BANEUDVALGET v. Finn Bundgaard, 51845673 / fgb@gjerding.eu

Vores greenkeepere, fra venstre: Rasmus, Lars, Per, Ove, Benny og Jens.

personer/greenkeepere.jpg

 

bubblemedia