Regler & etikette

Særskilt regelsæt for træningsfaciliteter og booking af spil  

Tempo

Spil i godt tempo og hold trit
Spillere bør spille i et rask tempo. Komiteen kan fastsætte retningslinjer for spilletempo, som alle spillere bør følge.
Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis en gruppe forsinker gruppen bagved, og der er plads foran, bør den vinke igennem - uanset gruppens størrelse.

Vær parat til at spille
Spillere bør være parate til at slå, lige så snart det er deres tur. Gå hen til din bold, stil udstyr på den side af greenen der er tættest ved næste hul, forlad green straks efter efter et huls afslutning.

Tabt bold
Hvis en spiller tror, at hans bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller er out of bounds, bør han spille en provisorisk bold for at spare tid. Spillere, der søger efter en bold, bør vinke spillerne i gruppen bagved igennem, også selvom der ikke er gået 5 minutter.

Fortrinsret på banen
Med mindre andet er bestemt af Komiteen, afgøres fortrinsret på banen af gruppens spilletempo. 18 hullers-spillere har fortrinsret for 9 hullers-spillere - uanset antal spillere.

Etikette

Ret nedslagsmærker op - ikke kun dine egne.
Læg turf på plads - på fairway og andre klippede områder, dog ikke på teestedet.
Riv altid - efter dig selv i bunkers og tag også gerne dyrespor, så de næste får en god oplevelse.
Skån for-greens - kør aldrig med din vogn mellem greenbunkers og green.
Luk igennem - hvis bold efter dig er hurtigere, og der er plads foran. 
Bolden er tabt - efter 5 minutters søgning.
Ingen unødig ophold på greens, - gå hurtigt fra green og til næste teested, når alle har puttet ud.
Tag hensyn til greenkeeperne - når de arbejder på banen - de tager hensyn til dig
Respekter andres putte-linie - undgå at træde i andres puttelinie eller dennes forlængelse.
Undgå unødig støj - f.eks. mobiltelefoner og højrystet tale, der kan forstyrre øvrige golfspillere.
Smid ikke affald på banen - men i de opstillede affaldsspande, eller tag affaldet med.
Hunde er tilladt på banen, i snor - og husk hundeposen.

Lokale regler

Flytbare forhindringer (Regel 24-1):
Sten i bunkers
River i bunkers
Grønne afgrænsningspæle med snore

Ikke flytbare forhindringer (Regel 24-25):
Gule, røde, blå pæle
Afstandsmarkeringer
Bænke, affaldsstativer, skilte
Alle stier og veje
Sprinklerdæksler og vandingsudstyr

Bold på green flyttet uforsætligt (Regler 18-2, 18-3 og 20-1):
Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.
Se mere her:

Brug af afstandsmålere:
For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Afstandsmarkeringer til forkant green:
Gul 150 m
Rød 100 m

Out of bounds grænser:
Hvide pæle eller hvidmalede sten.
Det er ikke tilladt at forcere vildthegnet på hul E7, E8 & E9

Drop Zone 
Hul E3, til højre fra søen

Vis hensyn i bunkers og på greens
Gå altid ind i bunkeren fra den flade side og forlad den samme vej
Husk at rive mærker og fodspor i bunkeren, også gerne andres
Ret nedslagsmærker på greens, også gerne andres

Tlf. nr. Kontoret: 75 65 80 18
Tlf. nr. Restaurant: 23 83 88 99
Tlf. nr. SOS: 112
Hjertestarter forefindes i klubhus.

 

Følg os på Instagram