Regler & etikette

Særskilt regelsæt for træningsfaciliteter og booking af spil

Etikette

Ret nedslagsmærker op - ikke kun dine egne.

Læg turf på plads - på fairway og andre klippede områder, dog ikke på teestedet.

Riv altid - efter dig selv i bunkers og tag også gerne dyrespor, så de næste får en god oplevelse.

Skån for-greens - kør aldrig med din vogn mellem greenbunkers og green.

Luk igennem - hvis bold efter dig er hurtigere, og der er plads foran.

Bolden er tabt - efter 3 minutters søgning.

Ingen unødig ophold på greens, - gå hurtigt fra green og til næste teested, når alle har puttet.

Tag hensyn til greenkeeperne - når de arbejder på banen - de tager hensyn til dig.

Respekter andres putte-linie - undgå at træde i andres puttelinie eller dennes forlængelse.

Undgå unødig støj - f.eks. mobiltelefoner og højrystet tale, der kan forstyrre øvrige golfspillere.

Smid ikke affald på banen - men i de opstillede affaldsspande, eller tag affaldet med.

Hunde er tilladt på banen, i snor - og husk hundeposen.

Banemarkeringer

 • Hvide: Out of bounds
 • Røde: Strafområde
 • Blå pæle: Areal under reparation
 • Blå pæle med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud
 • Afstandsmarkeringer til forkant green:
  • Hvid top: 200m
  • Gul top: 150m
  • Rød top: 100m

Bold out of Bounds eller mistet i rough

Når Spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted:

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

 1. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
  1. Være kommet til at ligge stille på banen, eller
  2. Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds
 2. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområde baseret på referencepunkter

Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje)

Men med disse begrænsninger:

Grænser for lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referenceområdet

Når Spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil , og må ikke spilles
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid ( se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3)

En Spiller må bruge denne lempelsesmulighed ofr en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, er en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid mod lokalreglerne: Generel straf efter regel 14.7a

Vejledning for lokalregel om mistet bold i rough eller out of bounds.

Adoption af green og hensyn til bunkers

Som et led i at passe endnu bedre på vores bane, vil vi nu igangsætte et nyt initiativ, som skal hjælpe alle med at tage ejerskab for nedslagsmærker på greens og spor i bunkers.

Den generelle regel er jo, at man som minimum tager sit eget nedslagsmærke samt dem, man lige ser omkring sig og ellers passer godt på banen.

Vi vil dog gerne tage den et lille skridt længere, og det gøres ved følgende fordeling, hvor alle medlemmer får fælles ansvar for en til flere greens og bunkers.

I skemaet nedenfor er greenen/bunkers til venstre og medlemmets efternavn er til højre. Altså hedder du Hansen, så har du et ekstra ansvar for greenen på Brakør 1, og sørger for at tage et par ekstra nedslagsmærker, når du er på green. På vej op til green lægger du samtidig mærke til om bunkers ser ok og retter til, hvis den er træls.

Hedder du derimod Mogensen, så er det Brakør 2 og så fremdeles. Se nedenstående skema med hvilket hul du har ansvaret for :O)

B1 H
B2 M
B3 L
B4 R
B5 + B6 K
B7 + B8 + B9 S
G1 E
G2 + G3 B
G4 F
G5 P
G6 + G7 + G8 J
G9 C + I
E1 D
E2 O + Q
E3 U + V
E4 W + Z
E5 N
E6 T
E7 G
E8 + E9 A

Straf for overtrædelse af lokal regel

Hulspil: Tab af hul.

Slagspil: 2 straffeslag

Out of bounds grænser:
Hvide pæle eller hvidmalede sten.
Det er ikke tilladt at forcere vildthegnet på hul E7, E8 & E9

Drop Zone 
Hul E3, til højre fra søen

Vis hensyn i bunkers og på greens
Gå altid ind i bunkeren fra den flade side og forlad den samme vej
Husk at rive mærker og fodspor i bunkeren, også gerne andres
Ret nedslagsmærker på greens, også gerne andres

Tlf. nr. Kontoret: 75 65 80 18
Tlf. nr. Restaurant: 23 83 88 99
Tlf. nr. SOS: 112
Hjertestarter forefindes i klubhus og på pumpehus ved E3.

Følg os på Instagram