Lokalregler

Banemarkeringer

 • Hvide: Out of bounds
 • Røde: Strafområde
 • Blå pæle: Areal under reparation
 • Blå pæle med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud
 • Afstandsmarkeringer til forkant green:
  • Hvid top: 200m
  • Gul top: 150m
  • Rød top: 100m

Ikke Flytbare forhindringer (Regel 16):

 • Røde pæle (strafområder)
 • Blå pæle
 • Afstandsmarkeringer (rød + gul + hvid)
 • Bænke, affaldsstativer og skilte
 • Alle stier og veje
 • Sprinklerdæksler og vandingsudstyr

Bold out of Bounds eller mistet i rough

Når Spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted:

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

 1. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
  1. Være kommet til at ligge stille på banen, eller
  2. Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds
 2. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområde baseret på referencepunkter

Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje)

Men med disse begrænsninger:

Grænser for lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referenceområdet

Når Spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3)

En Spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, er en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalreglerne: Generel straf efter regel 14.7a Vejledning for lokalregel om mistet bold i rough eller out of bounds.

Booking af spil

 • Før spil på enten 9 eller 18 huls banen, SKAL der altid bookes i Golfbox
 • 9 hullers runder SKAL altid spilles på dagens 9 huls sløjfe for at fordele presset på de to baner, dog kan der bookes på 18 huls banens for-9, hvis 9 huls banen er blokeret
 • Starttider SKAL altid bekræftes på medlemsstanderen ved receptionen
 • Ved aflysning SKAL tider slettes, så tiden kan bookes til anden side
 • HUSK dit scorekort, der kan forekomme kontrol på banen

Træningsfaciliteter:

 • Træningsbolde er forbeholdt drivingrange, og må IKKE bruges på øvrige øveområder
 • Alle udslag skal ske fra måtten eller fra græs i det markerede område
 • Ved træning med TEE bruges måtten, eller det markerede græsområde
 • Ved boldopsamling er det totalt FORBUDT at slå bolde ud
 • Rangen er lukket hver onsdag fra ca. kl. 17.00 til torsdag morgen kl. 7.30 pga. bold opsamling

Overtrædelse af klubbens regler kan give sanktioner som nedenfor:

1. gang advarsel/gult kort 2. gang 1 måneds karantæne for spil på banen 3. eksklusion fra klubben

Ved grov overtrædelse kan trædes til punkt 2 eller 3 uden advarsel.


Straf for overtrædelse af lokal regel

Hulspil: Tab af hul.

Slagspil: 2 straffeslag

Out of bounds grænser: Hvide pæle eller hvidmalede sten. Det er ikke tilladt at forcere vildthegnet på hul E7, E8 & E9

Drop Zone Hul E3, til højre fra søen Vis hensyn i bunkers og på greens Gå altid ind i bunkeren fra den flade side og forlad den samme vej Husk at rive mærker og fodspor i bunkeren, også gerne andres Ret nedslagsmærker på greens, også gerne andres

Tlf. Kontoret: 75 65 80 18 
Tlf. Restaurant: 23 83 88 99 
Tlf. SOS: 112 
Hjertestarter forefindes i klubhus og på pumpehus ved E3.

Oversigt over huller

Brakør - Baneguide

Brakør - Video fly-over

Elbæk - Baneguide

Elbæk - Video fly-over

Guldbjerg - Baneguide

Guldbjerg - Video fly-over

Følg os på Instagram