Banekalender

 
Så længe vejrforholdene tillader det, er alle 27 huller i spil efter nedenstående plan:
 
  18 HULLER 9 HULLER
UGE 45 GULDBJERG/BRAKØR ELBÆK
UGE 46 GULDBJERG/ELBÆK BRAKØR
UGE 47 ELBÆK/BRAKØR GULDBJERG

 

Følg os på Instagram