Nyheder

Indkaldelse til Generalforsamling

  • Indkaldelse til Generalforsamling
Skrevet d. 23 February 2016

Stensballegaard Golfklub

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00

hos

 Stensballegaard Golfklub, Bygaden 70, 8700 Horsens

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. sideordnede suppleanter)

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

 

Ad 7.
Følgende er på valg:
Hans Jørgen Nielsen (modtager genvalg)
Christian Preuthen (modtager genvalg)

p.b.v.
Stensballegaard Golfklub
Bent Kyndesgaard
Formand


Skriv en kommentar:

bubblemedia