Baner

Info fra Greenkeeperen

INFO FRA BANEUDVALGET 24.06.2007.

Den høje rough er nu klippet i en bredde af 9 m, og vil blive klippet hver 3. / 4. uge således at området er spilbart.
 
Går alt efter planen bliver Brakør sløjfen vinterbane i 2017/18.
På Brakør sløjfen er der i nærheden af Gul tee opsat blå pæle med sort top, og det er her der skal oprettes vintertee, som skal forberedes nu.
 
Arbejdet på PAR-3 banen fortsætter som planlagt.
 
Bunkers er mange steder  skæmmet af padderokker og andet, som forsøges bekæmpet med forskellige tiltag, men der er som bekendt meget strenge krav  til hvor hårdt der kan gåes til værks.
 
BANEUDVALGET v. Finn Bundgaard, 51845673 / fgb@gjerding.eu
 

Vores Chefgreenkeeper Morten Skytte Hansen

personer/morten-skytte-hansen1.jpg

Vores greenkeepere, fra venstre: Rasmus, Lars, Per, Ove, Benny og Jens.

personer/greenkeepere.jpg

 

bubblemedia